Şartnameler

Epoksi Boya Genel Teknik Şartname

PDF Olarak İndir

Ön Bilgi:
Şartname isminde geçen “genel” ibaresi; uygulama yapılacak olan yüzeyin ve işletmenin özgün koşullarına bağlı olarak, farklı epoksi boya sistem seçeneklerinin bulunması nedeniyle konulmuştur. Bitmiş yüzey hafif pürüzlü veya kumlu pürüzlü istenebilir, yüzeylerin perdah koşulları farklı olabilir, bu ve benzeri farklılıklar sistemi etkileyeceğinden genel bir şartname hazırlanmıştır. Uygulama yapılacak işletmenin koşullarına bağlı olarak özel bir şartname hazırlanmalıdır.

Epoksi Kaplama Uygulaması Yapılacak Betonarme Yüzeyler:
Epoksi kaplama uygulaması yapılacak betonarme döşemede beton basınç dayanımının en az 25 N/mm2 ve beton yüzey çekme dayanımının en az 1,5 N/mm2 olması gerekmektedir. Çekme dayanımı çekme test cihazı (Pull Off Çekme Test Cihazı) ile yapılacaktır. Saha betonu dökülürken, çekme gerilmeleri hesaba katılacak, çift kat çelik hasır veya projesine uygun donatıların yerleştirilecektir. Epoksi uygulama yapılacak alanda saha betonu dökülürken yüzey sertleştirici kullanılmayacaktır. Betonarme yüzey, perdah makinesinde tepsi takılıyken düzgün bir şekilde perdahlanacak, dalgalanma olmayan ve düzgün bir yüzey elde edilecektir. Saha betonunda oluşması olası çatlakların kontrolü için genel mühendislik kuralları çerçevesinde derz kesim işlemi yapılacaktır. Epoksi kaplama işlemine başlayabilmek için betonun bağıl nem oranının %4’ün altında olması gerekmektedir. Mevsim ve ortam koşullarına bağlı olmakla birlikte, beton dökümünü takiben en az 4 hafta geçmelidir. Gerekli nem koşulları ve bekleme süreleri sağlanamıyorsa, farklı astar ve kaplama sistemleri değerlendirilecektir.

Sıcaklık ve Nem:
Epoksi kaplama uygulaması için, ortam ve beton yüzey sıcaklığı +10°C ile +30°C arasında olması gereklidir. Beton nem oranı koşulsuz ağırlıkça ≤%4 olmalı ve ortamdaki bağıl nem oranının %80‘den küçük olması gereklidir. Bağıl nemin; şebnem noktası olarak da bilinen “Yoğuşma Sıcaklığı”nın altında olması gereklidir. Beton nem oranı nemölçer ile ölçülecek, gerektiğinde ortam sıcaklığı yükseltilecektir.

Yüzey Hazırlığı:
Epoksi kaplama yapmaya uygun betonarme zeminlerde; olası gevşek parçacıkların, zayıf şerbet tabakasının, var ise yağ ve kir tabakasının alınması ve yüzeyin pürüzlendirilmesi ve temizlenmesi amacıyla, yüzey hazırlığı yapılır. Epoksi kaplama yüzey hazırlığı, vakumlu bilyalama makinası (Shot Blasting-Blastrac), ile yapılmalıdır. Bu işlem için geleneksel olarak, mermer silim makinası, elmas uçlu el makinaları ve rotatiger kullanılmaktadır. Bu makinalar ile astarın yüzeye emdirilmesi için yeterli olacak yüzey hazırlığı yapılamamaktadır. Vakumlu bilyeleme makinasının giremediği yerlerde el spirallerinin kullanılmasına izin verilir. Yüzey hazırlığı işlemi sonunda yüzeyler temiz, kuru, yağ ve kir tabakasından, varsa kür malzemelerinde arındırılmış olacaktır. Zayıf beton uzaklaştırılacak, kuşgözü boşluklar ve delikler tekniğine uygun bir biçimde tamir edilecektir. Betonarme yüzeylerdeki çimento şerbeti aşındırıcı donanım kullanılarak kaldırılacak, yüzeyler, açık gözenekli bir hale getirilecektir. Yüzeydeki yüksek yerler aşındırılarak zımparalanacak ve temizlenecektir. Uygulama yapılacak yüzeydeki tüm toz, gevşek ve oynak parçacıklar fırça ve elektrik süpürge ile temizlenecektir.

Epoksi Astar Uygulaması:
Gerekli yüzey hazırlığı, temizliği ve tamiratları yapılmış, minimum nem koşullarını sağlayan betonarme yüzey, epoksi astar uygulamasına hazırdır. Uygulamada kullanılacak diğer malzemeler gibi epoksi astar da solventsiz olacaktır. Epoksi malzeme hazırlanırken önce A bileşeni (epoksi reçine) düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılacak, karıştırma işlemi devam ederken yavaş yavaş B bileşeni (epoksi sertleştirici) üzerine ilave edilecek ve malzeme homojen hale gelinceye kadar karıştırma işlemi sürecektir. Malzeme sarfiyatı yüzey koşullarına ve uygulanacak sisteme bağlı olarak 300-500 gr/m² olacaktır. Solventsiz epoksi astar, yüzeye rulo veya mala ile dolgulu veya dolgusuz uygulanabilmektedir. Bunu da yine uygulanacak epoksi boya sistemi belirlemektedir. Yine aynı şekilde seçilen sisteme göre üzerine silis veya kuvars dolgu serpilebilir. Epoksi astar; betonun içine nüfuz eder, boşlukları doldurur, yüzeyin darbe ve kimyasal direncini arttırır, çok yüksek bir direnç ile betonarme yüzeye yapışır. Kendisinden sonra gelen katların kendisine yapışması ile de yapılan kaplamanın betonarme yüzey ile bütünleşmesini sağlar.

Epoksi Boya Son Kat Uygulaması:
Epoksi astar uygulamasının ardından yüzeyler nem, toz ve hava akımından korunacaktır. Herhangi bir şekilde yaya veya araç trafiğine açılmayacaktır. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı değişmekle birlikte ara kat uygulamasından 8-24 saat sonra üzerine son kat olarak, solventsiz epoksi boya uygulanacaktır. Uygulama yapmadan önce eğer serpilmiş olan dolgu var ise yüzey üzerindeki gevşek malzemeler endüstriyel süpürgeler yardımı ile süpürülerek alınır. İstenilen ve ihtiyaç duyulan yüzey pürüzlülüğüne bağlı olarak, zımpara yapılabilir. Epoksi boya son kat malzemesi hazırlanırken önce A bileşeni (epoksi reçine) düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılacaktır. Karıştırma işlemi devam ederken yavaş yavaş B bileşeni (epoksi sertleştirici) üzerine ilave edilecektir. Bileşenler homojen oluncaya kadar karıştırma işlemi sürecektir. Solventsiz epoksi boya, istenilen renkte, rulo ile uygulanacaktır. Uygulama bittiğinde portakal kabuğu desenli (hafif pürüzlü) bir yüzey elde edilecektir. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı olarak, uygulama alanı 48 saat içinde yaya trafiğine açılabilir.

Yüzey Tamiratı:
Çukurlar, betonarme yüzeydeki kırık ve çatlaklar varsa segregasyonlar epoksi astar ve epoksi mortar ile yapılır. Çatlakların 4-5 mm den daha derin ve büyük alanlı olması durumunda, çimento esaslı tamir harçları da tercih edilebilir. Zeminden su gelme tehlikesi var ise epoksi enjeksiyon yapılarak çatlak kesidinin doldurulması seçeneği gözden geçirilmelidir. Betonarme döşemenin çalışıp mevcut kaplamada çatlak oluşma tehlikesi var ise, cam elyaf ile uygulama yapılmalıdır. Epoksi enjeksiyon ile su veya nemin kapiler yükselmesi engellenemeyecek ise poliüretan enjeksiyon yöntemi ile olası sızıntı bölgeleri doldurulmalıdır. Bu durumda epoksi uygulama yapmadan önce uyulması gereken nem içerik koşullarına, bekleme sürelerine dikkat edilmelidir.

Başa dön tuşu