Ürünler

Sika Chapdur (Sikafloor-3 QuartzTop TR)

Sika®Chapdur (Sikafloor®-3 QuartzTop TR)
Renkli mineral toz yüzey sertleştirici

PDF Olarak İndir

Ürün Tanımı

Sika®Chapdur, çimento, özel seçilmiş kuvars mineral agrega, katkılar ve pigmentlerden oluşan, tek bileşenli, kullanıma hazır, renkli, mineral, beton yüzey sertleştiricisidir.

Kullanım Alanları

  • Sika®Chapdur, monolitik zeminler için aşınmaya dayanıklı, mineral yüzey sertleştiricili üst tabaka elde edilmesini sağlar. Taze beton zemine serpildiğinde ve mala ile düzeltildiğinde, renkli, aşınma dayanımlı düzgün bir yüzey oluşturur.
  • Tipik kullanım yerleri depolar, fabrikalar, alışveriş merkezleri, halka açık alanlar, restoranlar ve müzelerdir.

Özellikleri / Avantajları

  • Yüksek aşınma dayanımı
  • Darbe dayanımı
  • Ekonomi
  • Yüzey tozumasının engellenmesi
  • Temizleme kolaylığı
  • Gres ve yağlara (petrol) dayanımın arttırılması
  • Geniş renk yelpazesi
  • Betonda yüzeye yakın lifleri örter

Deneyler

Onaylar/Standartlar İstanbul Teknik Üniversitesi, Rapor No: 563 Tarih: 24.04.2000

Ürün Bilgileri

Yapı

Görünüm / Renk Toz
Natürel, beton gri, açık gri, kırmızı, yeşil ve açık kahve
Diğer renkler talep üzerine
Ambalaj 25 kg’lık torbalar

Depolama

Depolama Koşulları / Raf Ömrü
Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında kuru koşullarda +5 ºC ve +30 ºC
arasında depolandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 6 ay.

Teknik Bilgi

Kimyasal Yapı Gradyasyonu ayarlanmış doğal mineral agregaların, çimento, katkılar ve pigmentlerle karışımı
Yoğunluk ~ 1.4 ± 0.1 kg / lt (toz karışım)
Tabaka Kalınlığı Önerilen ~5 kg/m² sarfiyatla ~2.5-3.0 mm

Mekanik/Fiziksel Özellikler

Aşınma Dayanımı C25 sınıfı beton üzerine uygulandığında, 28 gün sonra, (23 ºC, 70% bağıl nemde)
aşınma, yüzey sertleştirici uygulanmamış betona göre % 40–50 azalmıştır.
Sika®Chapdur’ lu Beton: 3,2 cm³ / 50 cm²
Referans Beton: 9,8 cm³ / 50 cm² TS 699 (Böhme Metodu)

Sistem Bilgileri

Sistem Yapısı Aşağıda adı geçen ürünleri Ürün Bilgi Föylerinde tarif edildiği şekilde kullanınız Yüzey: Taze beton döşeme (Yüzey kalitesi Bölümünü İnceleyiniz) Yüzey Sertleştirici: El ile veya makine ile Sika®Chapdur uygulaması Yüzey tesviyesi, helikopter mala veya laser screed yardımıyla Bitirme düzeltmesi helikopter mala ile Kür Malzemesi: Sika®Top 71 Curing ve Sikafloor®ProSeal W. (Bunların dışındaki kür malzemelerinin kullanımı için Teknik Departman’a danışınız.)

Uygulama Detayları

Sarfiyat ~5 kg/m². (Yüzey profili ve zayiat hariç)
Yüzey Kalitesi Tedarik edilen betonun kalitesi değişkenlik göstermemelidir.
Beton çökme değerlerinin 75–100 mm arasında olması normal koşullarda en iyi sonuçları vermektedir.
Beton döşeme, minimum su/çimento oranı sabit olan, tamamıyla sıkıştırılmış iyi kaliteli betondan imal edilmelidir.
Basınç dayanımı en az 25 N/mm² olmalıdır. Optimum beton kalitesinin sağlanması ve lif kullanıldığında liflerin karışım içerisinde
iyice dağılabilmesi için, uygun Sikament türü süper akışkanlaştırıcıların kullanımı önerilmektedir.
En iyi sonuç için betonun, yeterli oranda çimento içermesi (300–350 kg/m³) ve döşeme kalınlığının en az 15 cm kalın olması gereklidir. Dökülen betonu titreşimli mastar ile mastarlayınız. Betonun plastikliği veya priz başlangıcı izin verir vermez yüzeye tahta malayla perdah yapılmalıdır. Hava sürüklenmiş betonlar yüzey sertleştirici uygulamak için uygun yüzeyler değildir.

Uygulama Koşulları / Sınırlamalar

Yüzey Sıcaklığı En az +5°C / En fazla +35°C
Çevre Sıcaklığı En az +5°C / En fazla +35°C
Bağıl Nem En az 30% rh / En fazla 98% rh

Uygulama Talimatları

Uygulama Metodu / Araçlar

(i) Mekanik Uygulama – Laser screed eşliğinde otomatik serpici ile Tek seferde 5 kg/m2 Sika®Chapdur serpildikten hemen sonra düzgünce yüzeye dağıtılmalıdır.

(ii) Elle Uygulama: Koşullara bağlı olarak, terleme suyunu uzaklaştırınız veya buharlaşmasına izin veriniz. Sika®Chapdur‘ u betona iki aşamada (ilk aşama: 3 kg/m2; ikinci aşama: 2 kg/m2) düzgün olarak serpiniz. Beton yüzeyinde dalgalanma oluşturmaksızın uygulama yapabilmek için dikkat edilmesi gerekmektedir. Elle uygulamada genel uygulama miktarı 5 kg/m2 dir. Dikkatsizce veya 2 metreden daha uzağa doğru serpilen yüzey sertleştirici yüzey görünümünün düzgünlüğünü azaltır. Sika®Chapdur, betondaki su ile nemlenene kadar bekleyiniz. Mükemmel bir zemin oluşturmak için düşük devirli mekanik mala (helikopter) kullanınız.

Sıkıştırma:

İlk aşama yüzey sertleştirici zemine yedirildikten hemen sonra ikinci aşamanın da uygulaması yapılmalıdır.

Notlar:

– Yüzey sertleştirici uygulanmış yüzeye asla su eklemeyiniz
– Sika®Chapdur yüzeye, normalden daha kısa sürede sertlik kazandırır. Yan yana dökülecek olan döşemeler arasında kesim yapılırken dikkatli olunmalıdır.
– Son bitirme, boşlukların kapatılması ve ondülasyonların giderilmesi elle veya helikopter mala ile yapılabilir.
– Yüzeyde gevşeklik veya şerbet artışı olması betonun halen taze olduğu anlamına gelir.
– Betonun plastikliği veya priz başlangıcı izin verir vermez, ön düzeltme en düşük açıyla, aynı düşük devirli fakat metal bıçaklı makine ile yapılmalıdır. Son düzeltme daha sonra yüksek devirle yapılmalıdır. Ekipmanların Temizliği Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve ekipmanları su ile temizleyiniz. Sertleşmiş/ kürünü tamamlamış malzeme sadece mekanik yolla uzaklaştırılabilir.
Uygulama Zamanı Yüzey sertleştiriciler için uygulama zamanı betonun yerleşmesini etkileyen her değişkenden etkilenir ve bu nedenle aslında hâkim şartlara göre değişiklik gösterir. Otomatik püskürtücü ve laser screed serpici ile mekanik uygulamada, yüzey sertleştiricinin ıslanmasına izin vermek için serpme işlemi beton yayılmasından hemen sonra başlayabilir. Mala ile sıkıştırmaya helikopter malaların ağırlığı beton tarafından karşılandığında başlanabilir. Elle uygulamada, yüzey sertleştirici 3-5 mm den daha fazla parmak izi bırakmadığı süreden sonra serpilmelidir. Periyodik olarak durum ve beton gelişiminin kontrol edilmesi, uygulamanın aşamaları ve sırası hakkında doğru karar verilmesini sağlar.

Uygulama Notları / Sınırlamalar
Yüzey sertleştirici uygulaması çok rüzgârlı veya kuru koşullarda yapılmamalıdır. Çimentosunun bir kısmı uçucu kül ile yer değiştirilen betonlar daha yapışkan ve işlenebilirliği düşük olduklarından kullanılmamalıdır. Su ve çimento içeriği gibi beton özelliklerindeki değişiklikler hafif renk farklılıklarına neden olabilir. Yüzey sertleştiriciler uygulanan betonun doğal çeşitliliklerine bağlı olarak renk farkı oluşturabilir. Renk tutarlılığını ve devamını sağlamak için zemin yerleştirme işlemi mümkün olduğunca temiz ve çevreden korunarak yapılmalıdır. Kuruma işlemi süresince renk farklılıkları oluşması normaldir ve beklenen bir
durumdur. Her işlem düzgün bir Sika®Chapdur uygulaması sağlamalıdır. Doğru zamanlama ve perdahlama teknikleri zorunludur.
Düşük bağıl nemde ( 40% altında), yüzeyde çiçeklenme oluşabilir. Yüksek bağıl nemde ( 80% üstünde), terleme, daha yavaş kür alma ve sertleşme durumu oluşabilir ve bitirme işleminin uzaması gerekebilir. Kaydırmazlık özelliği kimyasal aşındırma ile geliştirilebilir.
Kürleme Detayları
Kür İşlemi Sika®Chapdur uygulaması tamamlandıktan hemen sonra Sika®Top 71 Curing ve Sikafloor® Proseal W ile kür işlemi yapılmalıdır. (Detaylı bilgi için Ürün Bilgi Föylerine başvurunuz)
Derzler:
Ortam sıcaklığına bağlı olarak uygulamadan sonra, 1–7 gün içerisinde yalancı derzler kesilmelidir. Kesme işi bittikten sonra derzde kalan yağlı artıklar ve şerbeti geciktirmeden temizleyiniz. Zeminin tasarım gerekliliklerine göre Sikaflex®PRO-3WF veya uygun diğer bir Sikaflex® derz dolgusuyla doldurabilirsiniz.

Uygulanmış Ürün
Kullanıma Hazır Olma
Yukarıdaki değerler betonun kendi servis tasarım dayanımına ulaşmasına göre Yukarıdaki değerler betonun hizmet süresi boyunca sağlaması gereken tasarım dayanımına ulaşmasına bağlıdır ve ortam koşullarına, özellikle sıcaklık ve bağıl
nemdeki değişimlerden etkilenecektir.
Yüzey Sıcaklığı +10°C +20°C +30°C
Yaya Trafiği ~ 18 saat ~ 12 saat ~ 8 saat
Tam Hizmete Açılma ~ 10 gün ~ 7 gün ~ 5 gün

Temizlik / Bakım
Metodlar Uygulama sonrasında yüzey görünümünün muhafaza edilebilmesi için, Sika®Chapdur üzerindeki tüm döküntüler derhal uzaklaştırılmalı ve düzenli olarak uygun deterjanlar ve cilalar kullanılarak döner başlı fırça, mekanik ovalama fırçası, ovalama fırçalı kurutucu, yüksek basınçlı yıkayıcı, yıkama ve vakum teknikleri, vb. ile düzenli olarak temizlenmelidir.
Notlar Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler. Yerel Sınırlamalar Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri
Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

Yasal Notlar
Sika® ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika®’nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika®’nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika® ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika® tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika® sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika®’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika®’ya başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Başa dön tuşu