Ürünler

Sika Chaptur Corondum (Sikafloor-2 SynTop TR)

Sika®Chapdur Corundum
(Sikafloor®-2 SynTop TR)
Metalik olmayan toz yüzey sertleştirici

PDF Olarak İndir

Ürün Tanımı: Sika®Chapdur Corundum, çimento, sert agregalar, uygun katkılar ve pigmentlerden oluşan, tek bileşenli, kullanıma hazır, renkli, yüksek sınıf mineral agregalı beton yüzey sertleştiricisidir.

Kullanım Alanları:

  • Sika®Chapdur Corundum, monolitik zeminler için aşınmaya dayanıklı, metalik olmayan yüzey sertleştiricili üst tabaka elde edilmesini sağlar. Taze beton zemine serpildiğinde ve mala ile düzeltildiğinde, renkli, aşınma dayanımlı düzgün bir yüzey oluşturur.
  • Tipik kullanım yerleri depolar, dağıtım merkezleri, fabrikalar, üretim tesisleri, uçak hangarları, yapı marketler, süpermarketler, alışveriş merkezleri, ofisler ve müzelerdir.

Özellikleri / Avantajları n Çok yüksek aşınma dayanımı

  • Darbe dayanımı
  • Ekonomik, uzun ömürlü zemin
  • Bakım gerektirmez
  • Kaydırmaz yüzey olanağı
  • Yüzey tozumasının engellenmesi
  • Gres ve yağlara (petrol) dayanımın artırılması
  • Geniş renk yelpazesi

Deneyler
Onaylar/Standartlar İstanbul Teknik Üniversitesi, Rapor No: 561 Tarih: 24.04.2000

Ürün Bilgileri
Yapı
Görünüm / Renk Toz
Natürel, beton gri, açık füme, kırmızı, yeşil
Diğer renkler talep üzerine
Ambalaj 25 kg’lık torbalar

Depolama
Depolama Koşulları / Raf Ömrü
Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında kuru koşullarda +5 ºC ve +30 ºC arasında depolandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 6 ay.

Teknik Bilgi
Kimyasal Yapı Yüksek sınıf mineral agregaların, çimento, katkılar ve pigmentlerle karışımı
Yoğunluk ~1.70 kg / lt (toz karışım)

Mekanik/Fiziksel Özellikler

Aşınma Dayanımı C25 sınıfı beton üzerine uygulandığında, 28 gün sonra, (23 ºC, 70% bağıl nemde)
aşınma, yüzey sertleştirici uygulanmamış betona göre % 70–77 azalmıştır.
Sika®Chapdur Corundum’ lu Beton: 2,1 cm³ / 50 cm²
Referans Beton: 9,8 cm³ / 50 cm² TS 699 (Böhme Metodu)

Sistem Bilgileri
Sistem Yapısı Aşağıda adı geçen ürünleri Ürün Bilgi Föyleri’ nde tarif edildiği şekilde kullanınız
Yüzey: Taze beton plak (Yüzey Kalitesi bölümünü inceleyiniz)
Yüzey Sertleştirici: El ile veya makine ile Sika®Chapdur Corundum uygulaması
Yüzey tesviyesi, helikopter mala veya laser screed yardımıyla
Bitirme düzeltmesi helikopter mala ile
Kür Malzemesi: Sika®Top 71 Curing ve Sikafloor®ProSeal W. (Bunların dışındaki kür malzemelerinin kullanımı için Teknik
Departman’a danışınız.)

Uygulama Detayları
Sarfiyat Yüzey profili ve zayiat hariç;
Hafif yüke maruz yerlerde ~6 kg/m²
Orta yüke maruz yerlerde ~8 kg/m²
Ağır yüke maruz yerlerde ~10 kg/m²
Yüzey Kalitesi Tedarik edilen betonun kalitesi değişkenlik göstermemelidir.
Beton çökme değerlerinin 75–100 mm arasında olması normal koşullarda en iyi sonuçları vermektedir.
Beton döşemenin en düşük su/çimento oranının sabit olması ve tamamıyla sıkıştırılmış, iyi kaliteli betondan imal edilmesi sağlanmalıdır. Basınç dayanımı en az 25 N/mm² olmalıdır. Optimum beton kalitesinin sağlanması ve lif kullanıldığında liflerin karışım içerisinde iyice dağılabilmesi için, uygun Sikament türü süper akışkanlaştırıcıların kullanımı önerilmektedir.
En iyi sonuç için betonun, yeterli oranda çimento içermesi (300–350 kg/m³) ve döşeme kalınlığının en az 15 cm kalın olması gereklidir. Dökülen betonu titreşimli mastar ile mastarlayınız. Betonun plastikliği veya priz başlangıcı izin verir vermez yüzeye tahta malayla perdah yapılmalıdır. Hava sürüklenmiş betonlar yüzey sertleştirici uygulamak için uygun yüzeyler değildir.

Uygulama Koşulları / Sınırlamalar
Yüzey Sıcaklığı En az +5°C / En fazla +35°C
Çevre Sıcaklığı En az +5°C / En fazla +35°C
Bağıl Nem En az 30% rh / En fazla 98% rh

Uygulama Talimatları
Uygulama Metodu / Araçlar
(i) Mekanik Uygulama – Laser screed eşliğinde otomatik serpici ile Sarfiyat kararına göre, Sika®Chapdur Corundum tek seferde serpildikten hemen sonra düzgünce yüzeye dağıtılmalıdır.
(ii) Elle Uygulama:
Koşullara bağlı olarak, terleme suyunu uzaklaştırınız veya buharlaşmasına izin veriniz. Sika®Chapdur Corundum’ u betona iki aşamada (ilk aşama: sarfiyatın 2/3’ ü; ikinci aşama: sarfiyatın 1/3’ ü) düzgün olarak serpiniz.

Beton yüzeyinde dalgalanma oluşturmaksızın uygulama yapabilmek için dikkat edilmesi gerekmektedir. Dikkatsizce veya 2 metreden daha uzağa doğru serpilen yüzey sertleştirici yüzey görünümünün düzgünlüğünü azaltır.
Sika®Chapdur Corundum, betondaki su ile nemlenene kadar bekleyiniz. Mükemmel bir zemin oluşturmak için düşük devirli mekanik mala (helikopter) kullanınız.

Sıkıştırma:
İlk aşama yüzey sertleştirici zemine yedirildikten hemen sonra ikinci aşamanın da
uygulaması yapılmalıdır.

Notlar:
– Yüzey sertleştirici uygulanmış yüzeye asla su eklemeyiniz
– Sika®Chapdur Corundum yüzeye, normalden daha kısa sürede sertlik kazandırır. Yan yana dökülecek olan döşemeler arasında kesim yapılırken dikkatli olunmalıdır.
– Son bitirme, boşlukların kapatılması ve ondülasyonların giderilmesi elle veya helikopter mala ile yapılabilir.
– Yüzeyde gevşeklik veya şerbet artışı olması betonun halen taze olduğu anlamına gelir.
– Betonun plastikliği veya priz başlangıcı izin verir vermez, ön düzeltme en düşük açıyla, aynı düşük devirli fakat metal bıçaklı makine ile yapılmalıdır. Son düzeltme daha sonra yüksek devirle yapılmalıdır.
Ekipmanların Temizliği Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve ekipmanları su ile temizleyiniz. Sertleşmiş/kürünü tamamlamış malzeme sadece mekanik yolla uzaklaştırılabilir. Uygulama Zamanı Yüzey sertleştiriciler için uygulama zamanı betonun yerleşmesini etkileyen her değişkenden etkilenir ve bu nedenle aslında hâkim şartlara göre değişiklik gösterir.
Otomatik püskürtücü ve laser screed ile mekanik uygulamada, yüzey sertleştiricinin ıslanmasına izin vermek için serpme işlemi beton yayılmasından hemen sonra başlayabilir. Mala ile sıkıştırmaya helikopter malaların ağırlığı beton tarafından
karşılandığında başlanabilir. Elle uygulamada, yüzey sertleştirici 3-5 mm den daha fazla parmak izi bırakmadığı
süreden sonra serpilmelidir. Periyodik olarak durum ve beton gelişiminin kontrol edilmesi, uygulamanın aşamaları
ve sırası hakkında doğru karar verilmesini sağlar.

Uygulama Notları / Sınırlamalar
Yüzey sertleştirici uygulaması çok rüzgârlı veya kuru koşullarda yapılmamalıdır. Çimentosunun bir kısmı uçucu kül ile yer değiştirilen betonlar daha yapışkan ve işlenebilirliği düşük olduklarından kullanılmamalıdır. Su ve çimento içeriği gibi beton özelliklerindeki değişiklikler hafif renk farklılıklarına neden olabilir. Yüzey sertleştiriciler uygulanan betonun doğal çeşitliliklerine bağlı olarak renk farkı oluşturabilir. Renk tutarlılığını ve devamını sağlamak için zemin yerleştirme işlemi mümkün
olduğunca temiz ve çevreden korunarak yapılmalıdır. Kuruma işlemi süresince renk farklılıkları oluşması normaldir ve beklenen bir durumdur. Çok düzgün bir Sika®Chapdur Corundum uygulaması için çaba gösterilmelidir. Doğru zamanlama ve perdahlama teknikleri zorunludur. Düşük bağıl nemde ( 40% altında), yüzeyde çiçeklenme oluşabilir. Yüksek bağıl nemde ( 80% üstünde), terleme, daha yavaş kür alma ve sertleşme durumu oluşabilir ve bitirme işleminin uzaması gerekebilir. Kaydırmazlık özelliği kimyasal aşındırma ile geliştirilebilir.

Kürleme Detayları
Kür İşlemi Sika®Chapdur Corundum uygulaması tamamlandıktan hemen sonra Sika®Top 71 Curing ve Sikafloor® Proseal W ile kür işlemi yapılmalıdır (Detaylı bilgi için Ürün Bilgi Föyleri’ ne başvurunuz). Rulo veya ince püskürtücü ile uygulayınız. Aşırı göllenmeleri rulo kullanarak dağıtınız.
Derzler:
Ortam sıcaklığına bağlı olarak uygulamadan sonra, 1–7 gün içerisinde yalancı derzler kesilmelidir. Kesme işi bittikten sonra derzde kalan yağlı artıklar ve şerbeti geciktirmeden temizleyiniz. Zeminin tasarım gerekliliklerine göre Sikaflex®PRO-3WF veya uygun diğer bir Sikaflex® derz dolgusuyla doldurabilirsiniz.

Yüzey Sıcaklığı +10°C +20°C +30°C
Yaya Trafiği ~ 18 saat ~ 12 saat ~ 8 saat
Tam Hizmete Açılma ~ 10 gün ~ 7 gün ~ 5 gün
Uygulanmış Ürün
Kullanıma Hazır Olma
Yukarıdaki değerler betonun kendi servis tasarım dayanımına ulaşmasına göre değişkendir ve ortam koşullarının, özellikle sıcaklığın ve bağıl nemin değiştirilmesinden etkilenecektir.

Temizlik/ Bakım
Metodlar Uygulama sonrasında yüzey görünümünün muhafaza edilebilmesi için, Sika®Chapdur Corundum üzerindeki tüm döküntüler derhal uzaklaştırılmalı ve düzenli olarak uygun deterjanlar ve cilalar kullanılarak döner başlı fırça, mekanik ovalama fırçası, ovalama fırçalı kurutucu, yüksek basınçlı yıkayıcı, yıkama ve vakum teknikleri, vb. ile düzenli olarak temizlenmelidir.
Notlar Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler. Yerel Sınırlamalar Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri
Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS)
başvurmalıdırlar.

Yasal Notlar
Sika® ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika®’nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika®’nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika® ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika® tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika® sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika®’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika®’ya başvurarak temin debilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.
Construction Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.
Deri Org. San. Böl. 2. Yol J–7
Parsel, Aydınlı, Orhanlı Mevkii,
34957 Tuzla, İstanbul, Türkiye
Çağrı Merkezi
Telefon
Faks
bilgi@tr.sika.com
+90 216 444 74 52
+90 216 581 06 00
+90 216 581 06 99
www.sika.com.tr

Başa dön tuşu
error: